Personvernerklæring for Nordic Booster

Omfang

Denne personvernerklæringen for Nordic Booster regulerer innsamling, bruk og annen form for behandling av persondata hos Nordic Booster i tilknytning til våre tjenester, Nordic Booster produkter, samt denne nettsiden.

Hvem er ansvarlig for innsamling av persondata?

Nordic Booster (Surstoffveien 5, 0661 Oslo, Norway) er den juridiske enheten som står ansvarlig for all innsamling og behandling av dine persondata i sammenheng med produkter, tjenester og nettsider for Nordic Booster

Hvorfor behandler vi dine persondata?

Persondata er informasjon som identifiserer deg som et individ eller relaterer seg til et identifiserbart individ. Når du velger å registrere dine personopplysninger, kontakter oss, eller besøker våre nettsider, vil vi behandle noe personopplysninger om deg. Vi behandler persondata av følgende årsaker:

1. personlig kommunikasjon med deg for å informere om Nordic Booster sine produkter og tjenester i tråd med dine valg;

2. tilby kundeservice, inkludert service omkring kjøp av tjenester og produkter, oppfylle garantiforpliktelser og tilbaketrekking av produkter for egne tjenester og tjenester kjøpt av relaterte bedrifter, samt å håndtere forespørsler eller klager;

3. administrere og effektuere kjøp av Nordic Boosters produkter, inklusive finansiell og logistisk håndtering;

4. administrere din deltakelse i konkurranser, promoteringer, undersøkelser eller nettsidefunksjoner;

5. utføre markedsundersøkelser og forbedre forretningsdrift, tjenester og Nordic Boosters produkter for å utvikle nye forretningsområder, produkter og tjenester;

6. utføre statistiske analyser og rapportering;

7. tilby tjenester på internett; kontaktskjema eller andre typer kommunikasjon

8. kommunikasjon med deltakere

9. tilby app-funksjonalitet, inklusive å tilby relevante promoteringsmeldinger

10. å kommunisere fremtidig promotering og markedskommunikasjon, inkludert direktemarkedsføring og retargeting

11. å sammenstille og/eller anonymisere persondata for å generere andre typer data til vårt bruk

12. å samsvare med våre juridiske forpliktelser, løse disputter og styrke våre forpliktelser

13. som forøvrig oppgitt på det tidspunktet hvor informasjonen ble innsamlet.

Hvilke persondata behandler vi?

Hvilke persondata vi helt spesifikt behandler avhenger av hvilken nettside, produkter eller tjenester du bruker. Vi behandler følgende persondata.

Persondata du gir oss:

· Dette er persondata som du legger igjen når du bruker våre nettsider, produkter eller tjenester. Disse dataene inkluderer for eksempel ditt navn, adresse, kjønn, e-post, telefonnummer, alder og fødselsdato, Nordic Boosters produkter du har kjøpt

· Data som er innsamlet via sensorer:

· Noen av våre produkter er utstyrt med en eller flere sensorer, eller bruker sensorer som leveres med produktene. Eksempler på sensorer er geolokasjon

· Avhengig av formål, og hvilke enheter som er brukt, vil dataene som blir innsamlet via sensorer bli sendt til Nordic Booster samt eventuelle tredjeparter som behøver disse dataene for å kunne yte de avtalte tjenester for Nordic Booster.

Metadata:

· Dette er data som er innsamlet eller generert automatisk når du bruker Nordic Booster sine nettsider, produkter eller tjenester. Metadata vil ofte bli innsamlet eller generert når du bruker en datamaskin eller en enhet hvor du sender data via et datanettverk, slik som internett. Disse dataene inneholder data som kan måtte brukes av grensesnittet eller enhetens funksjoner, samt IP-adresser, unike enhetsidentifikatorer, MAC-adresser til Wi-Fi og Bluetooth enheter, informasjonskapsler eller data fra dataaktivitetene i seg selv.

Hvordan behandler vi dine persondata?

I tabellen nedenfor beskriver vi de ulike måtene vi behandler persondata på, og hvilket formål behandling av persondataene har, samt hva som er det juridiske grunnlaget for behandlingen:

Handling

Hvilke persondata behandles

Hensikten med behandling av persondataene

Juridisk grunnlag

Registrering for nyhetsbrev

· For- og etternavn, e-post.

Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13

Samtykke eller legitime interesser

Kontaktskjema til kundeservice

· For- og etternavn, telefonnummer og e-post.

Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13

Oppfylling av en kontrakt eller legitime interesser

Opprettelse av brukerkonto hos Nordic Booster

· For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post.

Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12, 13

Samtykke, legitime interesser eller oppfylling av kontrakt,

Registrering av produkter fra Nordic Booster

· For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post.

Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Oppfylling av en kontrakt eller legitime interesser

Besøker vår nettside (informasjonskapsler)

· Metadata

Som beskrevet over i punkter: 6, 7, 8, 11, 12, 13

Samtykke eller legitime interesser

Våre legitime interesser omfatter: markedsføring, annonsering, sikkerhets- (kriminalitet) forebygging, IT-styring, undersøkelser og analyser av våre produkter eller tjenester, forretningsdrift, juridiske hensyn eller internkontroll.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt om tillatelse til å behandle dine persondata når som helst ved å sende en forespørsel om tilbaketrekking til jannik@estnordic.com

Hvordan deler eller overfører vi dine personopplysninger?.

Nordic Booster kan dele dine personopplysninger med produsenten (ene) av ditt Nordic Booster produkt for å yte kundeservice, inkludert produktservice, oppfylle garantiforpliktelser, registrere produkter, utføre statistiske analyser og markedsanalyse, samt til forbedring av forretningsdrift, tjenester og EST Floattech Nordic sine produkter.

Nordic Booster kan dele dine personopplysninger også med tredjeparter når det er nødvendig å utføre visse behandlingstjenester på vegne av Nordic Booster, samt for å legge til rette for tjenestene disse leverer til oss. Disse kan inkludere leverandører av tjenester slik som nettside hosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreoppfyllelse, informasjonsteknologi, revisjon og andre tjenester. Nordic Booster kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter for å tillate dem å sende deg markedskommunikasjon i tråd med dine ønsker. Nordic Booster trenger disse tredjepartene for å behandle og beskytte integriteten til dine personopplysninger. Nordic Booster vil ikke videreselge dine personopplysninger til tredjeparter.

Nordic Booster kan omorganisere, slå sammen, eller på annen måte selge eller avhende (del av) et forretningsområde til en annen virksomhet. Hvor slike forretninger relaterer seg til Nordic Booster, kan slik overføring av eierskap omfatte overføring av dine persondata til ny eier og dennes rådgivere.

Vi vil ellers kun frigi dine persondata om dette er påkrevd eller tilvist ved lov, hvor dette er nødvendig for å bekjempe eller unngå svindel, hvor det er nødvendig for å løse konflikter, eller for andre legitime, presserende behov hvor en under omstendighetene må veie dine persondata opp mot personverninteresser slik som sikkerheten til bedriften eller de ansattes sikkerhet.

Hvordan beskytter vi dine persondata?

Nordic Booster vil ta hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot tap og ulovlig behandling av persondata. Dette kan omfatte bruk av sikre registreringsskjema, datakryptering og restriksjoner på tilgang til dine personopplysninger.

Vennligst merk at noen tredjepartsland ikke støtter et tilfredsstillende nivå av beskyttelse for dine personopplysninger. Likevel kan du være sikker på at Nordic Booster vil ta de nødvendige forhåndsregler for å sikre konfidensialitet og beskyttelse av dine personopplysninger. For overføring fra EEA til nasjoner som ikke anses tilfredsstillende av EU, har vi satt i gang egnede tiltak, standard kontraktsbetingelser som tatt opp under EU, for å beskytte dine personopplysninger.


Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Vi beholder dine persondata så lenge dette er nødvendig eller er tillatt, i tråd med formålet de ble samlet inn for, og i samsvar med gjeldende lovverk.

Kriterier som brukes til å fastslå lagringsperioden er følgende:

· Tidsrommet hvor vi har et kundeforhold med deg og tilbyr våre tjenester til deg (for eksempel, så lenge du har en konto hos oss eller fortsatt bruker våre tjenester);

· Hvorvidt det er en juridisk forpliktelse hvor vi er subjekt (for eksempel pålegger enkelte lover oss å oppbevare data for våre transaksjoner i et visst tidsrom før de kan slettes); eller

· Hvorvidt oppbevaring er tilrådelig sett i lys av vår juridiske posisjon (slik som i forhold til gjeldende statutter med begrensinger, rettstvister eller juridiske undersøkelser

Informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologi

Om du bruker våre nettsider, tjenester, applikasjoner, kommunikasjonskanaler (inkludert e-post) og får tilgang eller bruker verktøy, kan det være at vi bruker informasjonskapsler, web beacons og andre lignende teknologier for lagring av informasjon for å kunne gi deg en bedre, raskere eller sikrere nettleseropplevelser.

Dine rettigheter

Om du ønsker å forespørre en oversikt, korrigere opplysninger, undertrykke, avgrense eller slette personopplysninger i forbindelse med behandling av persondata, eller om du ønsker å motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger for å videresende dette til et annet firma (til det omfanget disse rettighetene gis deg av gjeldende lovverk), kan du kontakte oss via jannik@nordicbooster.com Vi vil svare på forespørselen i henhold til gjeldende lovverk.

Vennligst klargjør i forespørselen hvilke spesifikke personopplysninger det gjelder. For din beskyttelse, kan vi bare iverksette forespørsler som omhandler personopplysninger assosiert med den konkrete e-post adressen du bruker til å sende forespørselen, og vi kan trenge å verifisere identiteten din før vi utfører forespurt handling. Vi vil forsøke å etterkomme din forespørsel så snart som praktisk mulig, og under alle omstendigheter innenfor gjeldende tidsramme i henhold til lovverket.

Kontakt, spørsmål, tilbakemelding og Ansvarlig for datasikkerhet

Om du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på jannik@nordicbooster.com Du har rett til å legge inn en klage ved hjelp av en personvenmydighet for din nasjon eller region, eller hvor en påstått overtredelse av gjeldende datasikkerhetslovverk inntreffer.

Endring i policy

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Endringer vil trå i kraft når vi kunngjør en revidert personvernerklæring. Om nødvendig vil vi informere deg om endringene i personvernerklæringen på annen måte. Denne erklæringen ble sist endret på dato: 10.05.­­­­2021