top of page

Privacy Statement

Nordic Booster ("we", "us", "our") respects your privacy and is committed to protecting the personal information that you share with us. This Privacy Statement ("Statement") applies to the Nordic Booster website (the "Website") and governs data collection and usage. By using the Website, you consent to the data practices described in this Statement.

Collection of your Personal Information:

We do not collect any personal information about you on the Website, except when you provide it to us voluntarily. For example, we may ask for your name and email address if you choose to sign up for our newsletter or contact us through the Website.

Use of your Personal Information:

We use your personal information to provide you with the services that you request and to improve your experience on the Website. For example, we may use your email address to send you updates about new features on the Website, or to notify you of promotional offers. We may also use your personal information to personalize the content and advertisements that you see on the Website.

Sharing of your Personal Information:

We do not share your personal information with any third parties, except as required by law or as necessary to provide you with the services that you request.

Security of your Personal Information:

We take reasonable precautions to protect your personal information from unauthorized access or disclosure. However, no data transmission over the Internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, we cannot ensure or warrant the security of any information that you transmit to us, and you do so at your own risk.

Changes to this Statement:

We may change this Statement from time to time, so please be sure to check back periodically. We will notify you of any changes by posting the new Statement on the Website. Your continued use of the Website following the posting of any changes to this Statement signifies your acceptance of those changes.

Contact Us If you have any questions or concerns about this Statement or our privacy practices, please contact us by sending an email to theodor@nordicbooster.com.

Effective Date: January 10, 2023

Cookie Policy

At Nordic Booster, we do not use cookies directly, but our website provider may use them to improve your browsing experience and to personalize the content and advertisements that is shown to you. This Cookie Policy explains what cookies are, how we use them, and how you can manage them.

What are cookies? Cookies are small text files that are placed on your device when you visit a website. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the website owner. Cookies can be either "session cookies" or "persistent cookies". Session cookies are deleted when you close your browser, while persistent cookies remain on your device until they expire or are deleted.

How do we use cookies? We use cookies to remember your preferences and to personalize your experience on our website. For example, we may use cookies to remember your preferred language or to show you more relevant content based on your browsing history. We also use cookies to track the performance of our website and to understand how users interact with it, so that we can make improvements.

We also use third-party cookies on our website, such as those from Google Analytics, to collect information about how users interact with our website and to understand how we can improve it. These third-party cookies are subject to the privacy policies of the third-party service providers, and we have no control over them.

Managing Cookies You can manage cookies by adjusting the settings on your web browser. Most browsers allow you to block or delete cookies, but doing so may negatively impact your experience on our website and other websites that you visit. If you want to manage cookies on your browser, you can find instructions on how to do so through your browser's help feature or by visiting the website of the browser's developer.

Consent to our use of cookies By using our website, you consent to our use of cookies in accordance with this Cookie Policy. If you do not consent to our use of cookies, please stop using our website and adjust your browser settings to block or delete cookies.

Changes to our Cookie Policy We may update this Cookie Policy from time to time to reflect changes to our website or to reflect changes in the laws and regulations that apply to cookies. Any changes to this policy will be posted on this page.

Please reach out to us if you have any further question about our cookie policy or our use of cookies.

Effective as of 10.01.2023.

Redegjørelsesplikt for åpenhetsloven

Redegjørelseserklæring for Nordic Booster AS: 

Nordic Booster AS erkjenner sitt ansvar som en sentral aktør innen produksjonen av batteridrevne ladere for store elektriske kjøretøy, og forplikter seg til å håndtere potensielle negative konsekvenser av virksomheten. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og har implementert en rekke tiltak for å minimere negative påvirkninger og bidra til det grønne skiftet.

1. Systemer for Mottak og Håndtering av Klager: Vi har systemer for å motta og håndtere klager fra kunder, interessenter og samfunnet. Vårt mål er å sikre rask respons, grundig undersøkelse av bekymringer og transparent kommunikasjon gjennom hele prosessen. Klagebehandling er integrert i vår kvalitetsstyring, og vi forbedrer systemene våre basert på tilbakemeldinger.

2. Retting av Negative Konsekvenser og Erstatning: Nordic Booster AS forplikter seg til å rette opp eventuelle negative konsekvenser som følge av vår virksomhet i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Vi gjennomfører løpende vurderinger av miljøpåvirkninger.

3. Dialog med Særlig Utsatte Grupper: Vi erkjenner betydningen av en åpen og konstruktiv dialog med særlig utsatte grupper, inkludert urfolksgrupper. Nordic Booster AS legger vekt på å respektere deres rettigheter, kultur og tradisjoner. 

4. Bransjesamarbeid for Løsninger: Vi støtter og deltar aktivt i bransjesamarbeid for å adressere felles utfordringer knyttet til batteridrevne ladere og det grønne skiftet. Gjennom å dele kunnskap, erfaringer og beste praksis, streber vi etter å løse komplekse problemer som kan påvirke hele bransjen positivt.

5. Vår innsats for å bidra til det grønne skiftet blir kontinuerlig evaluert, og vi er forpliktet til å opprettholde og forbedre våre bærekraftsinitiativer over tid.

Denne erklæringen tjener som et uttrykk for Nordic Booster AS' engasjement for bærekraftig utvikling, og vi vil fortsette å utvikle og implementere tiltak for å minimere negative konsekvenser og bidra positivt til samfunnet og miljøet.

bottom of page